NET TÜRK TV

İngiliz bilim insanları evde yapılabilen ve şu anda kullanılan protein spesifik antijen (PSA) kan testinden daha doğru sonuç veren bir tükürük testi geliştirdi. İnsanların DNA'sında kanserin genetik belirteçlerini arayan test, agresif tümörleri tanımlamada daha iyi performans gösterdi. Her yıl binlerce erkeğin gereksiz, invaziv taramalara ve biyopsilere tabi tutulmasına neden olan PSA testinden daha az yanlış pozitif sonuç verdi.

Muhtemelen aile hekimleri aracılığıyla temin edilebilecek olan bu test, İngiltere'de meme, bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için rutin kontrollere eklenecek bir prostat kanseri tarama uygulamasının bir parçasını oluşturacak.

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nde (ICR) onkogenetik profesörü olan Ros Eeles, bu buluşun her yıl 12 bin Britanyalının ölümüne yol açan prostat kanseri tedavisini elden geçirebileceğini söyledi.

ICR ve The Royal Marsden NHS Foundation Trust'taki araştırmacılar, GP muayenehaneleri aracılığıyla 6 bin 142 erkek üzerinde testi denedi. Yaşları 55 ila 69 arasında değişen erkekler tükürük örneği verdi ve daha sonra poligenik risk skoru olarak bilinen prostat kanseriyle bağlantılı DNA kodundaki 130 genetik varyasyon için test edildi.

Kim dinler seni Hoca! Kim dinler seni Hoca!

Skoru en yüksek yüzde 10'luk dilimde yer alan 558 erkek daha ileri testler için davet edilmiş, bunlardan 468'ine biyopsi yapılmış ve yüzde 40'ına prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Tükürük testi bunları tespit etmekte kan testine göre çok daha başarılı oldu. (Oksijen)

www.netturk.com.tr

Editör: Haber Merkezi