NET TÜRK TV

Türk şiirinin ustalarından Nazım Hikmet'in Ocak 1921'de İstanbul'un fethine ilişkin bir şiir yazdığını birçok kişi bilmez. 

Günümüzde çok bilinmeyen Belde-i Tayyiben ifadesinin geçtiği şiirin özellikle son iki dizesi "Zulüm 1453'te başladı" diyenlere de cevap niteliğinde.

İşte Nazım Hikmet'in okurken çok şaşırmanıza neden olacak ilk eserlerinden "Sekiz Yüz Elli Yedi" adlı şiiri...

857

SEKİZ YÜZ ELLİ YEDİ

"İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu

Rum Konstantiniyye'si oldu Türk İstanbul'u

Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi

Türk'ün genç padişahı, bir gök yarılır gibi

Girdi Eğrikapı'dan kır atının üstünde

Fethetti İstanbul'u sekiz hafta üç günde

O ne mutlu, mübarek bir kuluymuş Allah’ın!

Belde-i Tayyibe’yi fetheden padişahın,

Hak yerine getirdi en büyük niyazını

Kıldı Ayasofya’da ikindi namazını!

İşte o günden beri Türkün malı İstanbul,

Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul!

BELDE-İ TAYYİBE NEDİR?

Şiirde geçen Belde-i tayyibe ifadesi özellikle 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrası edebi eserlerde İstanbul' yerine kullanılıyordu. 

857 NE ANLAMA GELİYOR?

“Belde-i tayyibe” ifadesinin ebced hesapla karşılığı olan 857 ise hicrî tarihle İstanbul'un fethinin olduğu zamanı işaret etmektedir.

www.netturk.com.tr