NET TÜRK TV

"Selânik Yâdigarı"

İstanbul'a azimet eden (giden) Hareket Ordusu Kumandânı Mahmud Şevket Paşa Hazretleri ve Erkân-ı Harbiyesi

Oturanlar soldan sağa: Hüseyin Hüsnü Paşa, Mahmud Şevket Paşa, Ali Rıza Paşa.

Ayaktakiler soldan sağa: Sedat Bey, İsmet Bey (İnönü), Hafız Hakkı Bey, Enver Bey.

www.netturk.com.tr