NET TÜRK TV / YORUM

Rüsva-yı âlem Ahmet

Kim mi bu?

 

Fesli’nin devamı saltanat, hilafet ve Arab yalakası, Türkmen düşmanı müptezel bir Osmanlı tarihçisi.

İslamcıların sipariş usulü çalışan ideolaglarından biri.

Neo-Mısıroğlu ekolü Cımhuriyetin ve Türk milletinin yeni baş belaları…

Merkezlerindeki ana fikir Abdülhamit fetişizmi ve İttihat ve Terakki ile Türkmen düşmanlığı.

Güya, Mustafa Kemal ve Enver, İtalyanlar ile anlaşmışlar, muharebe etmemişler.

Bu herif de, "briç oynuyorlardı" diye yazmış.

Utanmaz.

Bu yaklaşıma göre 1908’den sonra herkes İttihatçı, Vahdettin bile...

Tanrım ya… Ne günahımız var!

Devletin bile ümidini kaybettiği bir coğrafyaya gidip (Trablusgarp) gayri nizami savaş yapan adamları sağdan sayın, soldan sayın, bırakın şehzadeleri ittihatçı dışında kimseyi bulamasınız. Çanakkale cephesi deseniz öyle, Irak - Suriye cephesi deseniz öyle.

Hakkı Paşa İttihatçı bir sadrazam olarak nitelenebilir mi?

İttihatcılarla iyi geçinmesi ve onların bazı mensuplarına hükümetinde yer vermesi bu niteleme için yeterli midir? Literatürde de yer almayan bu iddiaya mesned teşkil edecek bilgi ve belgeler nelerdir?

Rüsva-yı âlem Ahmet madem öyle o zaman şu soruyu hakettin:

Girit, Mısır , Kıbrıs ve diğerleri elden giderken Yıldız Sarayı'nda kim ne yapıyordu?

8 Nisan 1920'de Sadrazam Damat Ferit, Halife/Padişah Vahdettin'in onayıyla ve İngilizlerin desteğiyle İtthatcı Paşaların kurduğu Kuayı Milliye ordusuna karşı Kuvayı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) ordusunu ben mi kurdum, ben mi cepheye saldım!...

www.netturk.com.tr